Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

MARKA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Konuşmacılar


Leyla Nesrin Acar
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 11
Konuşmacı
*SS-024 - Akciğer Malignitelerine Eşlik Eden Granülomatöz Reaksiyonlar
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Eylem Acartürk Tunçay
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-207 - Evaluation of neutrophil lymphocyte ratio and C-reactive protein values in the treatment of acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation according to endotype
Başlangıç Saati
17:40
Bitiş Saati
17:44
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 11
Konuşmacı
*SS-180 - Ciprofloxacin holiday could reduce the growth of resistant Acinotobacter Baumanni
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Turan Acıcan
Uyku Apnesinde Güncel Konular
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Nalan Adıgüzel
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-095 - Nasocomial infection agents at the different level intensive care unit and effect of infection control studies: two-year cohort study
Başlangıç Saati
10:18
Bitiş Saati
10:24
Kronik Solunum Yetmezliği: Yoğun Bakımdan Eve Taburculuk ve Uzun Dönem Takip
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
COVID-19: Yoğun Bakımda Tedavi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Ioana Agache
Romania
GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler
Konuşmacı
*EAACI nin astım rehberlerine bakışı
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Meltem Ağca
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*SS-289 - COVID-19 tedavisinde favipiravir verilen hastaların genel özellikleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*SS-289 - COVID-19 tedavisinde favipiravir verilen hastaların genel özellikleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Ebru Gamze Ajun
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-035 - Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Obez Hastalarda PAP Tedavisinin Serum İskemi Modifiye Albumin Düzeyine Etkisi
Başlangıç Saati
14:12
Bitiş Saati
14:16
Tankut Hakkı Akay
PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda
Konuşmacı
*PAHMAN TALKS-KTEPH Aklımda
Başlangıç Saati
12:15
Bitiş Saati
12:30
Süleyman Anıl Akboğa
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-020 - Geriatrik Hastalarda Toraks Travmalarının Erken Dönem Sonuçları ve Prognostik Faktörler
Başlangıç Saati
14:46
Bitiş Saati
14:50
Şencan Akdağ
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-030 - Trakeobronşial Yaralanmalara Yaklaşım: Bir Merkezin 13 Olgudaki Deneyimi
Başlangıç Saati
13:52
Bitiş Saati
13:56
Atilla Akkoçlu
TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
İbrahim Akkurt
Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet
Konuşmacı
*Yetkilendirilmiş sağlık kurulları
Başlangıç Saati
09:42
Bitiş Saati
10:00
Murat Akova
Turkey
Geleceğin Tıbbı, Tıbbın Geleceği
Konuşmacı
*COVID-19: Neler Öğrendik?
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
15:00
Miraç Akpınar
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-293 - Successful Treatment Of Covid-19 Infection In A Patient With Tracheostomy
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:04
Mustafa Akyıl
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-109 - İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinde Bronkoskopi Endike Hastaların Yönetimi
Başlangıç Saati
15:52
Bitiş Saati
15:56
Sözlü Bildiri Oturumu 6
Konuşmacı
*SS-143 - Analysis of Pleural Effusions in a Second Step State Hospital and a Quest for Predictors of Malignant Effusions
Başlangıç Saati
16:36
Bitiş Saati
16:40
Fatma Tokgöz Akyıl
Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı
Konuşmacı
*Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:00
Nalan Akyürek
GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım
Konuşmacı
*Moleküler yöntemlerde ve patolojide yenilikler
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
16:50
Füsun Alataş
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Fadime Sultan Albez
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-012 - Kot Kumlama İşçilerinde Mortalite Oranları, Komplikasyonlar, Sosyodemografik Özellikler: Uzun Süreli Takip Sonuçları
Başlangıç Saati
07:48
Bitiş Saati
07:54
Melike Aloğlu
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-074 - Plevral effüzyon gelişen akciğer kanserinde histolojik tip plöredez başarısını etkiler mi?
Başlangıç Saati
15:06
Bitiş Saati
15:10
Sedat Altın
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-161 - KOAH’ın Alevlenmelerinde Antibiyotik Tercihlerimiz
Başlangıç Saati
17:48
Bitiş Saati
17:52
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-252 - Nebül Kullanan Hastalarımızın Yıllık Maliyeti
Başlangıç Saati
19:16
Bitiş Saati
19:20
Sözlü Bildiri Oturumu 9
Konuşmacı
*SS-237 - Göğüs Hastalıkları Hastanesinin İki Yıllık Reçete Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
19:36
Bitiş Saati
19:40
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Göksel Altınışık Ergur
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-287 - Adanmışlıktan tükenmişliğe, tükenmişlikten vazgeçişe: COVID-19 Pandemisinde istifa eden/emekli olan hekimlerin çığlığı
Başlangıç Saati
11:36
Bitiş Saati
11:40
Tamer Altınok
Pandemide Göğüs Cerrahi Deneyimleri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
Nurcihan Altun
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-213 - Profesyonel halk dansçıları ve sedanter bireylerde solunum kas kuvveti ve solunum kas enduransının karşılaştırılması
Başlangıç Saati
18:04
Bitiş Saati
18:08
Ali Nihat Annakkaya
Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Gülfidan Aras
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-210 - 2018 ve 2019 yılı KOAH tanılı Hastalarımızın Özellikleri
Başlangıç Saati
17:52
Bitiş Saati
17:56
Sadık Ardıç
Sözlü Bildiri Oturumu 2
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:08
Uyku Apnesinde Güncel Konular
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Burcu Oktay Arslan
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-077 - Evaluation of the impact of body position on primary central sleep apnea syndrome
Başlangıç Saati
10:06
Bitiş Saati
10:12
Pelin Asfuroğlu
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-015 - Primer Siliyer Diskinezi hastalarının klinik özellikleri: Tek merkez deneyimi
Başlangıç Saati
14:26
Bitiş Saati
14:30
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*SS-276 - Primer siliyer diskinezi tanılı çocukların ve annelerinin COVID-19 pandemi sürecindeki kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Dilek Aslan
Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri
Konuşmacı
*Tütün kontrolü için neden daha çok çalışmalı?
Başlangıç Saati
09:36
Bitiş Saati
09:58
Oktay Aslaner
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-257 - Covit 19 pozitif vakada acil dekortikasyon operasyonunun yönetimi
Başlangıç Saati
10:56
Bitiş Saati
11:00
Kayhan Çetin Atasoy
İPF’nin 6 Yüzü
Konuşmacı
*İPF’nin 6 Yüzü
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:10
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Merve Atılgan Ala
Sözlü Bildiri Oturumu 9
Konuşmacı
*SS-232 - Hava kirliliği pulmoner tromboemboli için bir risk faktörü olabilir mi ?
Başlangıç Saati
19:16
Bitiş Saati
19:20
Nazlı Deniz Atik
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-058 - Pulmoner tromboemboli olgularının yıl içerisindeki dağılımlarının, risk faktörlerinin ve tedavilerinin değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
09:48
Bitiş Saati
09:54
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-037 - Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda kısa süreli PAP tedavisinin metabolik parametreler üzerindeki etkisi
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:24
Şükran Atikcan
Sözlü Bildiri Oturumu 2
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:08
Asena Aydın
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-118 - Polikinik Hastalarının Sigara Bırakma Nedenleri
Başlangıç Saati
16:32
Bitiş Saati
16:36
Nilüfer Aykaç
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-007 - Partikül Madde Bakımından Türkiye’de Hava Kirliliği 2019
Başlangıç Saati
08:12
Bitiş Saati
08:18
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-009 Uzun Süreli PM2.5 Maruziyetinin Türkiye’de Yol Açtığı Erken Ölümler
Başlangıç Saati
07:30
Bitiş Saati
07:36
Sümeyye Ayöz
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-190 - Yeni bir bakış açısı: OSA’lı hastaların tanısında AHI’deki baskın solunumsal olayın bilinmesi önemli midir?
Başlangıç Saati
18:08
Bitiş Saati
18:12
Alpay Azap
Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?
Konuşmacı
*Salgının ortaya çıkışı, seyri
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
10:35
Aylin Babalık
GÜNCEL ÖNERİ: Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi
Konuşmacı
*Tedavi
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
Tüberküloz Koruyucu Tedavisinde İzoniazid mi, Rifampisin mi?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Cenk Babayiğit
Turkey
Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
Gerçek Bir Salgın Mı? Salgın Analizi İle Yeni Coronavirüs (COVID-19)
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Rabia Bağcı
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-068 - Erişkin kistik fibrozisli bireylerde yaşam kalitesi ile fonksiyonel kapasite ve periferik kas enduransı arasındaki ilişki
Başlangıç Saati
14:44
Bitiş Saati
14:48
Ayşe Baha
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*MS-001 - Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:06
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*MS-001 - Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:06
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI 10
Konuşmacı
*MS-001 - Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu
Başlangıç Saati
21:00
Bitiş Saati
21:06
KOAH’da Erken Tanı
Konuşmacı
*Erken KOAH tanısında yöntemler
Başlangıç Saati
10:35
Bitiş Saati
10:55
TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu
Konuşmacı
*MS-001: Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
14:54
Bengü Özkan Bakdık
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-204 - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalarında uyku bozukluklarının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
17:28
Bitiş Saati
17:32
Ege Balbay
Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Aydın Balcı
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*Covid-19 Pnömonisine bağlı Spontan Pnömotoraks Olgusu
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
12:04
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-099 - Hastanemizde ortopedik Cerrahi uygulanan vakalarda Preoperatif pulmoner değerlendirme ve Postoperatif pulmoner Komplikasyonlar arasındaki ilişki
Başlangıç Saati
15:16
Bitiş Saati
15:20
Işın Baral Kulaksızoğlu
Bir Nefes Sıhhat
Konuşmacı
*Bir Nefes Sıhhat
Başlangıç Saati
12:50
Bitiş Saati
13:10
Serap Argun Barış
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-056 - İPF hastalarında Charlson Komorbidite İndeksi’nin hastalığın klinik seyrine etkisi
Başlangıç Saati
09:36
Bitiş Saati
09:42
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-258 - COVID-19 tanılı hastalarda Charlson Komorbidite İndeksinin kötü klinik seyir ve mortaliteyi öngörmede etkisi
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:04
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-258 - COVID-19 tanılı hastalarda Charlson Komorbidite İndeksinin kötü klinik seyir ve mortaliteyi öngörmede etkisi
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:04
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-258 - COVID-19 tanılı hastalarda Charlson Komorbidite İndeksinin kötü klinik seyir ve mortaliteyi öngörmede etkisi
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:04
Halime Sinem Barutçu
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-177 - Açık kalp cerrahisi sonrası postoperatif erken dönemdeki hiperkapnik solunum yetmezliği olan hastalarda AVAPS ile BİPAP modlarının karşılaştırılması
Başlangıç Saati
17:16
Bitiş Saati
17:20
Ayşen Başaran
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-175 - Çocukluk çağı pulmoner nodülleri
Başlangıç Saati
17:08
Bitiş Saati
17:12
Özen Başoğlu
Uyku Apnesinde Güncel Konular
Konuşmacı
*OSA ağırlığını belirlemede AHİ yeterli mi?
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:52
İlknur Başyiğit
Sağladığınız Koruma ile Ekstra ‘AN’lar:
Konuşmacı
*Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Sevim Bavbek
GÜNCEL ÖNERİ: Ulusal Astım Rehberi – Ağır Astım
Konuşmacı
*Fenotipe göre tedavi
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Dursun Baygül
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-043 - Mevsimsel İnfluenza Döneminde Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Ayırt Etmek İçin Klinik Öngörü Mü Biyobelirteç Mi?
Başlangıç Saati
14:44
Bitiş Saati
14:48
Hülya Bayiz
Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
Hasan Bayram
GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Geleceğin Tıbbı, Tıbbın Geleceği
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:00
Bilimsel Verilerle Türkiye’de COVID-19 Anatomisi: Turcovid19
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
Caner Baysan
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-044 - Tüberkülozun küresel düzeyde ilişkili olduğu faktörler: ekolojik çalışma
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:36
Volkan Baysungur
Pandemide Göğüs Cerrahi Deneyimleri
Konuşmacı
*İstanbul deneyimi
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:15
Ece Baytok
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-063 - Predictors of postoperative pulmonary complication risk in lung cancer patients scheduled for surgery
Başlangıç Saati
14:24
Bitiş Saati
14:28
Funda Öz Begtaş
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-021 - Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonlarında bronkoskopi deneyimlerimiz
Başlangıç Saati
14:50
Bitiş Saati
14:54
Bilge Bilgin
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-094 - Sarkoidozda Prognoz ve Prognoza Etki Eden Faktörler
Başlangıç Saati
16:36
Bitiş Saati
16:40
Züleyha Bingöl
Sözlü Bildiri Oturumu 4
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:56
Bitiş Saati
18:16
Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı
*Erişkinde kistik fibrozis komplikasyonları
Başlangıç Saati
15:18
Bitiş Saati
15:29
Nesrin Bishop
GÜNCEL ÖNERİ: Klinik Sorunlarda Neler Değişti?
Konuşmacı
*İnterstisyel akciğer hastalığı tanı ve takibinde sık yapılan hatalar (uzman deneyimi)
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:15
İPF’nin 6 Yüzü
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
İPF’nin 6 Yüzü
Konuşmacı
*İPF’nin 6 Yüzü
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
11:40
İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler
Konuşmacı
*İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler
Başlangıç Saati
15:15
Bitiş Saati
15:25
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Pınar Bostan
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-087 - 2010 ve 2019 yıllarında yapılan web-anketlerle Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında tütün kullanım sıklığının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
10:18
Bitiş Saati
10:24
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-020 - Türk Toraks Derneği üyelerinin yeni nesil tütün ürünleri konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
07:48
Bitiş Saati
07:54
Aslı Bostanoğlu
Sözlü Bildiri Oturumu 9
Konuşmacı
*SS-224 - Yaygın akciğer parankim tutulumu ve pulmoner hipertansiyonu olan olguların pulmoner arteriyel hipertansiyon spesifik tedaviye yanıtı
Başlangıç Saati
18:46
Bitiş Saati
18:50
Şermin Börekçi
Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı
*Erişkinde kistik fibrozis tanı ve tedavisi
Başlangıç Saati
15:07
Bitiş Saati
15:18
Hülya Bulut
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-061 - Evaluatıon of fatıgue level and copıng attıtudes of caregıvers of lung cancer patıents
Başlangıç Saati
09:18
Bitiş Saati
09:24
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-096 - Evaluation of care burden and quality of life among family caregivers of patıents with cancer
Başlangıç Saati
15:08
Bitiş Saati
15:12
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-167 - Examination of fatigue and sleep levels of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Başlangıç Saati
18:08
Bitiş Saati
18:12
Pınar Bulutay
Turkey
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-254 - Akciğerin solid ve semisolid lezyonlarında intraoperatif inceleme sonuçlarımız ve intraoperatif radyolojik korelasyonun önemi
Başlangıç Saati
19:24
Bitiş Saati
19:28
Halim Bulutoğlu
Heybeli'de Sanatoryum Kültürü
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:45
Bitiş Saati
21:00
Songül Büyükkale
KOAH’da Akciğer Nakli
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:00
Atilla Can
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-281 - SARS-Cov-2 enfeksiyonunda görülen nadir bir komplikasyon: bilateral spontan pnömotoraks ve mediastinal amfizem
Başlangıç Saati
11:12
Bitiş Saati
11:16
Remziye Can
Turkey
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-089 - Tobacco use and e-cigarette experiences of the youth
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:36
İpek Candemir
Sözlü Bildiri Oturumu 3
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
15:08
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-214 - The Relation Between Inspiratory Muscle Strength and Bacterial Colonization and Other Clinical Factors in Patients with Non-cystic Fibrosis Bronchiectasis
Başlangıç Saati
18:08
Bitiş Saati
18:12
Sözlü Bildiri Oturumu 9
Konuşmacı
*SS-219 - Efficacy of Pulmonary Rehabilitation in Bronchiectasis: To Whom?
Başlangıç Saati
18:24
Bitiş Saati
18:30
Ekin Ezgi Cesur
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-072 - Videotorakoskopik Talk Plöredez Hastalarında Genel Anestezi mi Sedasyon mu?
Başlangıç Saati
15:04
Bitiş Saati
15:08
Berrin Ceyhan
GÜNCEL ÖNERİ: Ulusal Astım Rehberi – Ağır Astım
Konuşmacı
*Fenotipe göre tanı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
Güzin Cinel
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor?
Konuşmacı
*Pulmoner embolisi olan hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi
Başlangıç Saati
16:50
Bitiş Saati
17:10
Ayşın Coşkun
COVID-19: Hangi tedavi ne kadar etkili?
Konuşmacı
*Ülkemizde bulunmayan/kullanılmayan ilaçlar (Remdesivir vb.)
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:30
Elif Coşkunçay
Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Ahmet Çağın
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-113 - Bronkoskopi Ünitesinde Yapılan Son 1 Aydaki Vakalarımız - Genel Bakış
Başlangıç Saati
16:08
Bitiş Saati
16:12
Benan Çağlayan
GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
Pakize Çağlayan
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-044 - Toplumda gelişen pnömonilerde dirençli enfeksiyon için risk faktörleri
Başlangıç Saati
14:48
Bitiş Saati
14:52
Beyhan Çakar
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-157 - 2009 – 2018 yıllarında dispanserimizde takip edilen nüks olgularının özellikleri
Başlangıç Saati
17:32
Bitiş Saati
17:36
Selin Çakmakcı
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-075 - CPAP tedavisi altında olan orta ve ağır obstrüktif uyku apnesi tanılı hastalarda, orofaringeal egzersizin tedavi, yaşam kalitesi ve antropometrik ölçümlere etkisinin araştırılması: Randomize kontrollü klinik çalışma
Başlangıç Saati
09:54
Bitiş Saati
10:00
Dilek Çakmakçı Karadoğan
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-239 - Nargile içicilerinin sigara içme durumlarına göre incelenmesi
Başlangıç Saati
18:20
Bitiş Saati
18:24
Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:00
Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı
Konuşmacı
*TTD Erken kariyer görev grubu kuruluşu ve ilk yılı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:10
Haluk Çalışır
Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:15
Bitiş Saati
11:15
Tayfun Çalışkan
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-243 - The neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios in patients with obstructive sleep apnea
Başlangıç Saati
18:38
Bitiş Saati
18:42
Ebru Çelebioğlu
Turkey
Sözlü Bildiri Oturumu 8
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:44
Bitiş Saati
18:16
Pınar Çelik
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-166 - KOAH’lı Hastalarda Risk Değerlendirme İndekslerinin Postoperatif Pulmoner Komplikasyonları Öngörme Güçlerinin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
18:04
Bitiş Saati
18:08
GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
Kadın ve Kanser
Konuşmacı
*Kadınlarda akciğer kanseri: Dünya çapında artıyor mu?
Başlangıç Saati
13:30
Bitiş Saati
14:00
Metin Çelik
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-019 - Sternum fraktürü olan 38 hastanın değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
14:42
Bitiş Saati
14:46
Gülfem Çelik
GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler
Konuşmacı
*Erişkin astımında öneriler
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:00
Yeliz Çelik
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-074 - Anxiety levels at baseline predicts adherence to continuous positive airway pressure treatment at 12 months in patients with coronary artery disease and obstructive sleep apnea
Başlangıç Saati
09:48
Bitiş Saati
09:54
Nazlı Çetin
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-013 - Her hastada farklı bir seyir: Otoimmun Pulmoner Alveoler Proteinozis
Başlangıç Saati
08:00
Bitiş Saati
08:06
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-013 - Her hastada farklı bir seyir: Otoimmun Pulmoner Alveoler Proteinozis
Başlangıç Saati
08:00
Bitiş Saati
08:06
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-272 - Pandemi döneminde ayırıcı tanıda zorluklar; başlangıçta COVID-19 düşünülen 2 sarkoidoz olgusu
Başlangıç Saati
11:56
Bitiş Saati
12:00
Pelin Duru Çetinkaya
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-090 - Geriatrik Hastalarının Sigara Bırakma Tedavi Sonuçları; çok merkezli,kesitsel çalışma
Başlangıç Saati
10:36
Bitiş Saati
10:42
Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler
Konuşmacı
*Hava kirliliği ve geleceğimiz
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Gamze Nalan Çınar
Sözlü Bildiri Oturumu 6
Konuşmacı
*SS-121 - Primer Dismenoreli Olgularda Sigara Kullanma Durumuna Göre Menstrual Ağrı Şiddeti, Anksiyete ve Depresif Belirti Düzeylerinin Karşılaştırılması
Başlangıç Saati
15:08
Bitiş Saati
15:12
Ali Kadri Çırak
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-266 - Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Favipiravir Kullandığımız Covid-19 Pnömonisi Olgularımızın Özellikleri
Başlangıç Saati
11:32
Bitiş Saati
11:36
Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle
Konuşmacı
*Soliter pulmoner nodül
Başlangıç Saati
10:35
Bitiş Saati
10:55
Necati Çıtak
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-096 - Subnormotermik vücut dışında akciğer perfüzonu modeli (Ex vivo lung perfusion-EVLP) kardiyak ölümü gerçekleşmeden akciğer vericisi olan sıçan akciğer greftlerinin korunmasını arttırabilir mi?
Başlangıç Saati
10:24
Bitiş Saati
10:30
Bülent Çiftçi
Uyku Apnesinde Güncel Konular
Konuşmacı
*Polisomnografide doğru bildiğimiz yanlışlar!
Başlangıç Saati
09:14
Bitiş Saati
09:36
Fatma Çiftçi
KOAH’da Akciğer Nakli
Konuşmacı
*Olgular üzerinden izlem kısa ve uzun dönem sonuçlar
Başlangıç Saati
16:40
Bitiş Saati
17:00
Aykut Çilli
Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?
Konuşmacı
*Gripten Pnömoni ve ARDS’ye
Başlangıç Saati
10:35
Bitiş Saati
10:55
İPF’nin 6 Yüzü
Konuşmacı
*İPF’nin 6 Yüzü
Başlangıç Saati
11:40
Bitiş Saati
11:50
Çağlar Çuhadaroğlu
TODx Bilimsel
Konuşmacı
*Uyanın Artık!
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
14:56
Ahmet Serhan Dağıstanlı
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-070 - Göz kliniğinden yönlendirilen olgularda granülomatöz akciğer hastalıkları araştırması
Başlangıç Saati
09:24
Bitiş Saati
09:30
Elif Dağlı
Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri
Konuşmacı
*Yeni kavramlar, yeni tehlikeler
Başlangıç Saati
08:52
Bitiş Saati
09:14
Heybeli'de Sanatoryum Kültürü
Konuşmacı
*
Başlangıç Saati
20:00
Bitiş Saati
20:15
TODx Bilimsel
Konuşmacı
*Çevresiz bir Dünya nasıl önlenir?
Başlangıç Saati
15:07
Bitiş Saati
15:18
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
10:00
Orhan Dalkılıç
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*Covid 19 yaş ortalaması, hastanede ve yoğun bakımda yatış süresi, yoğun bakım yatış oranı, covid -19 çocuk hasta oranı.
Başlangıç Saati
12:08
Bitiş Saati
12:12
Ayşe Dallı
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-147 - PTE'de anatomik lokalizasyona göre hematolojik parametrelerin önemi
Başlangıç Saati
16:52
Bitiş Saati
16:56
Fatma Gizem Damar
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-183 - Consequences of symptomatic mild obstructive sleep apnea syndrome
Başlangıç Saati
17:40
Bitiş Saati
17:44
Tunçalp Demir
Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek
Konuşmacı
*Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek
Başlangıç Saati
11:30
Bitiş Saati
12:30
Esen Demir
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor?
Konuşmacı
*Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisinde çocuk göğüs hastalıkları yaklaşımı
Başlangıç Saati
17:10
Bitiş Saati
17:30
Canan Demir
GÜNCEL ÖNERİ: Solunum Yolu Hastalıklarında Deneysel Araştırmaların Optimizasyonu. ERS Uzlaşı Belgesi Ne Diyor? Biz Neresindeyiz?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
17:00
Sena Nur Demir
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-114 - Comparative effects of combustible cigarette and IQOS on experimental rat model
Başlangıç Saati
16:16
Bitiş Saati
16:20
Funda Demirağ
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-070 - Akciğer eksplant materyallerindeki insidental bulgular
Başlangıç Saati
14:52
Bitiş Saati
14:56
Ezgi Demirdöğen
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-040 - Adult Cystic Fibrosis Case Series
Başlangıç Saati
08:54
Bitiş Saati
09:00
Pelin Pınar Deniz
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-145 - Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastaların Etiyolojik Dağılımı
Başlangıç Saati
16:44
Bitiş Saati
16:48
Figen Deveci
TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Susamber Dik Altıntaş
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-060 - Maluliyet İçin Başvuran Yeraltı Kömür Madeni İşçilerinde Radyolojik Pnömokonyoz Kategorisi İle Solunum Fonksiyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:24
Öner Dikensoy
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 1
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
10:48
Bitiş Saati
12:08
TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu
*Tartışmacı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
Aslı Dilektaşlı
COVID - 19 Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-294 - How prepared are pulmonary function laboratories during COVID-19 pandemic in Turkey?
Başlangıç Saati
12:04
Bitiş Saati
12:08
Sözlü Bildiri Oturumu 5
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:08
Bitiş Saati
16:48
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı
Konuşmacı
*Tütün endüstrisi ve sürdürülebilirlik
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:30
Sinan Durmuş
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-076 - Akciğer kanserli hastalarda pulmoner tromboemboli sıklığı, risk faktörleri ve evre ilişkisi
Başlangıç Saati
15:14
Bitiş Saati
15:18
Neşe Dursunoğlu
Sözlü Bildiri Oturumu 7
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:48
Bitiş Saati
19:28
Neslihan Durutürk
Sözlü Bildiri Oturumu 3
Konuşmacı
*SS-066 - Astımlı hastalarda torasik mobilizasyon tekniklerinin solunum fonksiyonları ve hemodinamik yanıtlar üzerine akut etkileri
Başlangıç Saati
14:36
Bitiş Saati
14:40
Aydın Duyu
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-212 - KOAH Atağında Eozinofilik ve Nötrofilik Inflamasyonun Hastaneye Yatış Süresine Etkisi
Başlangıç Saati
18:00
Bitiş Saati
18:04
Özlem Ediboğlu
Kronik Solunum Yetmezliği: Yoğun Bakımdan Eve Taburculuk ve Uzun Dönem Takip
Konuşmacı
*Kronik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:00
Ebru Edis
Sözlü Bildiri Oturumu 5
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
15:08
Bitiş Saati
16:48
COVID-19: Yoğun Bakımda Tedavi
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:30
COVID-19: Yoğun Bakımda Tedavi
Konuşmacı
*Farmokolojik ajanlar ne kadar etkili? (Steroidler, sitokin antagonistler vb?)
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
15:02
Osman Elbek
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-008 - 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Çevre Sağlığı
Başlangıç Saati
08:18
Bitiş Saati
08:24
Mini Sempozyum 2
Konuşmacı
*MS-086 - Tütün Endüstrisinin Truva Atı: Satış Noktaları
Başlangıç Saati
10:12
Bitiş Saati
10:18
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-023 - Küresel Yetişkin Tütün Araştırmaları Işığında Türkiye’de Tütün Kontrolü
Başlangıç Saati
08:06
Bitiş Saati
08:12
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı
Konuşmacı
*Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
09:00
Gerçek Bir Salgın Mı? Salgın Analizi İle Yeni Coronavirüs (COVID-19)
Konuşmacı
*Tehditler: Bu son salgın değil
Başlangıç Saati
12:10
Bitiş Saati
12:30
Aykut Eliçora
Sözlü Bildiri Oturumu 1
Konuşmacı
*SS-016 - Is it unfair to segmentectomy in surgical treatment of early stage lung adeno cancers?
Başlangıç Saati
14:30
Bitiş Saati
14:34
Ralph Epaud
Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Konuşmacı
*Kistik fibrozisin patofizyolojisi
Başlangıç Saati
14:45
Bitiş Saati
14:56
Mükremin Er
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor?
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
16:30
Bitiş Saati
17:30
Berrin Er
Mini Sempozyum 3
Konuşmacı
*MS-092 - İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mekanik ventilasyondan ayrılma sürecini öngörmede diyafram ultrasonografisinin yeri
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:06
Ela Erdem Eralp
Sözlü Bildiri Oturumu 2
Konuşmacı
*SS-031 - Uyku İlişkili Solunum Problemleri Olan Çocuklarda Poligrafide Variabilite
Başlangıç Saati
13:56
Bitiş Saati
14:00
Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler
Konuşmacı
*İç ortam kirliliği ve sağlık
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
11:00
Fatma Erboy
Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet
Konuşmacı
*Türkiye örneği
Başlangıç Saati
08:30
Bitiş Saati
08:48
Selin Ercan
Sözlü Bildiri Oturumu 8
Konuşmacı
*SS-208 - Socioeconomic status as a research focus in COPD: Descriptive preliminary results from a naturalistic cohort study
Başlangıç Saati
17:44
Bitiş Saati
17:48
Fuat Ercan
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı
Konuşmacı
*Çevre Kirliliği ve sürdürülebilirlik
Başlangıç Saati
09:30
Bitiş Saati
10:00
Merve Erçelik
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-244 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisine Uyumun Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi
Başlangıç Saati
18:42
Bitiş Saati
18:46
Gökçen Erdoğan
Sözlü Bildiri Oturumu 4
Konuşmacı
*SS-168 - KOAH’lı Hastalarda Taburculuk Sonrası İlk Alevlenmeye Kadar Geçen Süreyi Etkileyen Faktörler
Başlangıç Saati
18:12
Bitiş Saati
18:16
Gökhan Erdoğan
Sözlü Bildiri Oturumu 5
Konuşmacı
*SS-102 - Bronş hiperreaktivitesi ön tanısı için yapılan solunum fonksiyon testinde FEV1 ile kısa etkili bronkodilatör yanıtı değerlendirmede MMEF ile sGaw, kısmi reversibilite ile reversibilite arasında belirleyici tanısal bir parametre olabilir mi?
Başlangıç Saati
15:24
Bitiş Saati
15:28
Onur Fevzi Erer
Mini Sempozyum 3
*Oturum Başkanı
Başlangıç Saati
07:30
Bitiş Saati
10:30
Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle
Konuşmacı
*Santral hava yolu darlığında hangi yaklaşım?
Başlangıç Saati
10:55
Bitiş Saati
11:15
Begüm Ergan
Mini Sempozyum 1
Konuşmacı
*MS-080 - Türkiye'de Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenen Hastanede Gelişen Pnömoni ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Solunum Virüsleri İnsidansı ve Klinik Önemi
Başlangıç Saati
10:24
Bitiş Saati
10:30
KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi
Konuşmacı
*KOAH ve Astımda Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi
Başlangıç Saati
12:50
Bitiş Saati
13:10
Pınar Ergenekon
Sözlü Bildiri Oturumu 7
Konuşmacı
*SS-171 - Screening of Depression and Anxiety Disorders in Cystic Fibrosis Patients and Their Parents
Başlangıç Saati
16:52
Bitiş Saati
16:56
Önder Ergönül
Turkey
Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?
Konuşmacı
*İlaç ve aşı geliştirme çalışmaları
Başlangıç Saati
10:55
Bitiş Saati
11:15